โรงเรียนสอนทำอาหารไทยเบญจรงค์

ความเป็นมาของเรา : โรงเรียนสอนทำอาหารไทยเบญจรงค์ เริ่มก่อตั้งโดย บริษัท คิวลีนารี อินสติทิวท์ อ๊อฟ สยาม จำกัด ได้รับอนุญาตโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เลขที่ใบอนุญาต 10/2557 ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0835556004709

ร้านค้าของเรา : เปิดสอนหลักสูตรวิชาช่างทำอาหารไทย หลักสูตร 240 ชั่วโมง ตามหลักสูตรต้นแบบของกระทรวงศึกษาธิการ

พันธกิจของเรา : สู่ความเป็นเชฟมืออาชีพกับอาหารไทยขั้นพื้นฐาน 240 ชั่วโมง

โรงเรียนสอนทำอาหารไทยเบญจรงค์

โรงเรียนสอนทำอาหารไทยเบญจรงค์

โรงเรียนสอนทำอาหารไทยเบญจรงค์

โรงเรียนสอนทำอาหารไทยเบญจรงค์